logo-removebg-preview

Puurakenteisia tietoliikennemastoja kehittävälle Ecotelligent Oy:lle H2020 -rahoitus

Tietoliikennemastot ovat näkyvä elementti maisemassa ja lähivuosina niiden määrä tulee kasvamaan globaalisti. Suomalainen Ecotelligent Oy tarjoaa perinteisille teräsmastoille puurakenteisen vaihtoehdon. Ecotelligentin 30-40 metriä korkeiden mastojen rakenne on keskeltä ontto, joten kaapelit, kytkentäkotelot ja muita laitteita saadaan suojaan säältä ja ilkivallalta. Puumateriaali esteettisenä ja ekologisena vaihtoehtona kiinnostaa sekä teleoperaattoreita että kaupunkeja, jotka haluavat tarjota asukkailleen viihtyisiä ympäristöjä.

Nyt Ecotelligentin ja sen tuotteiden innovatiivisuus ja potentiaali on tunnustettu myös eurooppalaisella tasolla – yritykselle myönnettiin kesällä 2019 rahoitus EU:n Horisontti 2020 -ohjelman pk-instrumentista. Hankkeen avulla yritys pyrkii mm. saamaan lisätietoa markkinoista sekä vahvistamaan näkyvyyttään potentiaalisten asiakkaidensa keskuudessa Länsi- ja Keski-Euroopassa. Culmentor avusti Ecotelligentiä menestyksekkään rahoitushakemuksen valmistelussa.

Lisätietoa:
Ecotelligent Oy:n nettisivut 
Uutinen Facebookissa
Hankkeen tiivistelmä EU:n SME Instrument data hubissa

English