logo-removebg-preview

WOOL2LOOP -projektin loppukonferenssi Lissabonissa 26.10.2022

EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittama WOOL2LOOP -hanke kehittää rakennusteollisuuden mineraalivillajätteen uusiokäyttöä geopolymeeriteknologian avulla. Vuonna 2019 käynnistyneen hankkeen 14 osallistujan konsortiossa on mukana suuria teollisia toimijoita, pk-yrityksiä, kiertotalousalan konsultteja sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia eri puolilta Eurooppaa. Hanketta johtaa Saint-Gobain Finland Oy, ja tieteellisenä koordinaattorina toimii Oulun yliopisto.

Hankkeen toteutus huipentui 26.10.2022 Lissabonissa järjestettävään loppukonferenssiin, jossa hankkeen tulosten esittelyn lisäksi keskustellaan kehitettyjen materiaalien ja tuotetun tieteellisen tiedon laajemmasta hyödyntämisestä uuden liiketoiminnan luomiseen ja Euroopan vihreän siirtymisen edistämiseen. 

Culmentor on ollut WOOL2LOOPissa mukana sen alusta asti, avustamalla konsortiota ensin rahoitushakemuksen laatimisessa ja sen jälkeen hankkeen hallinnoinnissa. 

Culmentor onnittelee konsortiota hankkeen menestyksekkäästä toteutuksesta ja hyvistä tuloksista!

English