Culmentor – kokonaisvaltaiset palvelut hanketoimintaan

Oy Culmentor Ltd. on vuonna 1999 perustettu asiantuntijayritys. Tarjoamme palveluja rakennusalan projektitoimintaan ja EU -rahoitteisille tutkimus- ja kehityshankkeille.

Rakennusalalla olemme toteuttaneet mm. energia-alan investointeihin projektiurakointi, rakennuttamis- ja projektinjohtopalveluja. Etsimme aktiivisesti yhteistyökumppaneita työyhteenliittyminä toteutettaviin vaativiin investointihankkeisiin.

Olemme osallistuneet monentasoisiin ja monialaisiin kehittämishankkeisiin ja kirjoittaneet ja konsultoineet lukuisia menestyneitä hakemuksia eri EU-, kansainvälisiin ja kansallisiin rahoitusohjelmiin.

Henkilökuntamme koostuu ammattilaisista, joilla on pitkä ja monialainen, toisiaan täydentävä kokemus rakennusalalta ja kansallisesta ja kansainvälisestä hanke- ja liiketoiminnasta sekä eri projektiohjausmenetelmien osaaminen sekä vahva kielitaito.

Laajojen verkostojemme avulla voimme tukea asiakkaitamme yhteistyökumppaneiden löytämisessä sekä hanke- että liiketoimintaan.

 

Kehityshanke: Voimalaitos- ja kaivospatorakenteiden perusparannusmenetelmän kehittäminen ja konseptointi

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa hankkeessa Culmentor kehittää yrityksen laatujärjestelmää vastamaan yrityksemme liiketoimintoja, sekä kehittää maa- ja betonipadoilla tapahtuvien korjausten jatkuvatoimista mittaamista, varioimatta padon teknistä rakennetta. Jatkuvatoimisen mittauksen kehittämisessä otetaan samalla huomioon patoturvallisuuden varmistaminen, patojen kunnossapidon ja korjaukset. Mittaukset toteutettiin Etelä-Suomessa sijaitsevalla vesivoimalaitoksen padolla marraskuussa 2021.

Kehitystyön tarkoituksena on kehittää yritykselle uusi liiketoiminta-alue ja varmistaa uudella laatujärjestelmällä, että kaikki uuden liiketoiminnan kannalta tärkeät osuudet ovat huomioituina ja eri liiketoiminta-alueet toimivat saumattomasti keskenään, tuottaen hyvää palvelua asiakkaillemme.

Hanke toteutetaan ajalla 31.12.2020 – 31.03.2022.

 

 

ASIANTUNTIJAMME

Jukka Hellgren

Toimitusjohtaja, Oy Culmentor Ltd

Jukka on yksi Oy Culmentor Ltd:n perustajista ja pääomistajista. Jukka vastaa toimitusjohtajana Culmentorin hallinnosta sekä toimii rakennusalan projekteissa ja EU-rahoitustoimeksiannoissa asiantuntijana.

Yhteystiedot: jukka.hellgren(at)culmentor.com, +358 40 760 1447

Heidi Honkanen

Senior Expert, Partner (FM, maantiede)

Vuodesta 2006 lähtien Culmentorilla työskennellyt Heidi on EU-rahoitteisen hanketoiminnan asiantuntija. Heidi vastaa yrityksessämme EU-hankkeisiin liittyvien toimeksiantojen johtamisesta ja toteuttamisesta. Hän on kirjoittanut ja konsultoinut lukuisia menestyksekkäitä hakemuksia eri ohjelmiin sekä yksittäisille organisaatioille että laajoille konsortioille.

Yhteystiedot: heidi.honkanen(at)culmentor.com, +358 40 591 5340

Jari Tirri

Senior Expert

Jarilla on yli 30 vuoden kokemus vaativien infra- ja betonirakenteiden toteuttamisesta, hän on johtanut menestyksekkäästi useita vesivoimalaitosten kunnostusprojekteja. Jari vastaa yrityksessämme rakennusalan hankkeiden toteuttamisesta.

Yhteystiedot: jari.tirri(at)culmentor.com, +358 50 478 1955

Jaakko Seppälä

Senior Expert (DI, rakennustekniikka)

Jaakolla on lähes 30 vuoden kokemus rakentamisesta, yrittäjyydestä, ympäristötekniikasta sekä EU-rahoitusmaailmasta mm. hakemusten evaluaattorina. Kansainvälistä liiketoimintaosaamista Jaakolla on erityisesti Pohjoismaiden, Pohjois-Amerikan ja Venäjän markkinoilta. Jaakko osallistuu Culmentorilla rakennushankkeiden toteutukseen ja EU-rahoituskonsultointiin.

Yhteystiedot: jaakko.seppala(at)culmentor.com, +358 400 804 156

Eero Pykäläinen

Työmaapäällikkö

Eerolla on yli 40 vuoden kokemus infrarakentamisesta ja betonirakenteista. Hän vastaa Culmentorilla rakennusalan hankkeiden työmaajohtamisesta.

Yhteystiedot: eero.pykalainen(at)culmentor.com, +358 40 583 1463

Juha Kääriäinen

Senior Expert (DI, rakennetekniikka)

Juha on valmistunut diplomi-insinööriksi 1984 Oulun yliopiston rakennetekniikkaosastolta. Valmistumisestaan lähtien Juha on toiminut teollisuuden rakennesuunnittelutehtävissä. Aluksi kahdeksan vuotta Pöysälä&Sandbergillä projekti-insinöörinä Helsingissä, projektipäällikkönä Oulussa ja toimistopäällikkönä Kemissä. Viimeiset lähes 30 vuotta Juha toimi Kortes/WSP:llä yksikönpäällikkönä, liiketoimintajohtajana sekä projektijohtajana. Juha on urallaan osallistunut useiden kymmenien voima- ja soodakattilarakennusten suunnitteluun ja suunnittelun johtamiseen ja valvontaan lähes 30 eri maahan samoin kuin Suomessa voimalaitosten ja isojen teollisuuslaitosten (SSAB, Outokumpu, Stora  Enso, …) rakennusprojektien suunnitteluun. Culmentorilla Juha osallistuu rakennusprojektien pääsuunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin.

Yhteystiedot: juha.kaariainen(at)culmentor.com, +358 400 742 500

MUUT ASIANTUNTIJAMME

Olli Hellgren, Työmaainsinööri, olli.hellgren(at)culmentor.com, +358 50 475 6600

Valikko