logo-removebg-preview

Culmentor jäseneksi eurooppalaisten tutkimus- ja innovaatiokonsulttien verkostoon

Culmentor on hyväksytty uuden ”European Association of Innovation Consultants – EAIC” järjestön jäseneksi.  EAIC on uusi, tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteille palveluja tarjoavien konsulttiyritysten yhteisö, joka pyrkii luomaan eurooppalaisten konsulttiyritysten välille synergioita ja tuomaan esille jäsenyritysten merkitystä ja niiden tuomaa lisäarvoa eurooppalaiseen TKI -yhteistyöhön.

EAIC:n keskeisiin tehtäviin kuuluu edustaa jäsenyrityksiä eurooppalaisten instituutioiden ja sidosryhmien suuntaan sekä edistää tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtoa yritysten välillä liittyen eurooppalaisiin innovaatioekosysteemeihin. Järjestö pyrkii myös tukemaan eurooppalaisen yritysmaailman osallistumista EU-rahoitteisiin hankkeisiin.

Suomi