logo-removebg-preview

EU:n innovaatiorahastolta 97 miljoonaa euroa Culmentorin konsultoimalle hankkeelle

EU:n innovaatiorahasto (Innovation Fund) tarjoaa tukea innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen, pyrkimyksenä tuoda markkinoille teollisia ratkaisuja, joilla voidaan vähentää hiilipäästöjä ja edistää Euroopan ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista.

Ruotsissa toteutettava Project Air sai innovaatiorahastolta 97 miljoonan euron tuen vuoden 2022 Large scale -rahoitushaussa. Project Air on Perstorpin, Uniperin ja Fortumin yhdessä toteuttama investointihanke, jonka tavoitteena on siirtää kemianteollisuus fossiilisten raaka-aineiden käytöstä kierrätettyihin ja biopohjaisiin raaka-aineisiin, mikä mahdollistaa kestävät kemikaalituotteet monenlaisille teollisuudenaloille. Täydellä kapasiteetilla se vähentää hiilidioksidipäästöjä lähes 500 000 tonnia, mikä vastaa yhtä prosenttia Ruotsin nykyisistä päästöistä.

Culmentor avusti konsortiota menestyksekkään rahoitushakemuksen laatimisessa ja osallistuu myös syksyllä 2022 solmittavan rahoitussopimuksen valmisteluun.

Innovaatiorahaston seuraava suurille investointiprojekteille suunnattu hakukierros avautuu marraskuussa 2022 – ota yhteyttä Culmentorin Heidi Honkaseen, jos tämä rahoitusmahdollisuus kiinnostaa.

Suomi