Koulutukset EU-hanketoimintaan sekä yleiseen projektin- ja laadunhallintaan

Tarjoamme koulutuksia ja valmennuksia EU-hanketoimintaan sekä projektin- ja laadunhallintaan sekä itsenäisinä paketteina että asiakaskohtaisesti.

 


 

EU-hanketoiminnan koulutukset kehittävät organisaation tietotaitoa kansainvälisiin kehityshankkeisiin osallistumisessa. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa asiakkaan EU-ohjelmaosaamista sekä tarjota välineitä ja valmiuksia kansainvälisiin yhteishankkeisiin osallistumiseen. Esimerkkejä hanketoimintaan liittyvistä koulutuskokonaisuuksista:

  • Hankkeiden hallinta ja raportointi
  • Rahoitusohjelmakohtaiset valmennukset
  • Rahoitushakemusprosessi
  • Kansainvälisten hankkeiden johtaminen
  • Kansainvälisen hankevalmistelun simulaatiokoulutus

 

Projektinhallinnan koulutus kattaa projektinhallinnan koko elinkaaren suunnittelusta ja käynnistämisestä päättämiseen ja onnistumisen arviointiin. Asiakkaan tarpeiden mukaan koulutuksen tavoitteena voi olla

  • Vahvistaa projektipäällikön projektinhallintaosaamista onnistuneen projektin toteuttamiseksi.
  • Projektinhallinnan perusteiden ja –menetelmien hallinnan vahvistaminen asiakkaan projektitoiminnan systematisoimiseksi.

 

Koulutukset investointiprojekteihin osallistuville yrityksille toteutetaan yksilöidysti asiakkaan toiveiden mukaan. Esimerkkejä valmiiden koulutuspakettien sisällöistä:

  • Asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten huomioiminen tarjoustoiminnassa
  • Ydinvoimarakentamisen perusteet ydinvoimahankkeisiin osallistuville tai niihin mukaan lähtemistä suunnitteleville organisaatioille
  • Ydinvoimaspesifien vaatimusten huomioiminen organisaation laatudokumentoinnissa

Toteuttamiemme koulutusten laajuudet vaihtelevat lyhyistä infosessioista 2-3 päivään.

Valikko