EU:n raportti: Yli 74% pk-instrumentista rahoitusta saaneista käyttää konsulttia

EU:n raportti: Yli 74% pk-instrumentista rahoitusta saaneista käyttää konsulttia
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on julkaissut raportin Horisontti 2020 -ohjelmaan tehdyistä yksinkertaistamistoimista. Raportin taustalla olevassa tutkimuksessa selvitettiin tehtyjen muutosten ja toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia hankkeiden toteuttajien hallinnolliseen kuormaan. Keskeinen havainto oli, että suurin osa lukuisista toimenpiteistä, joihin kuuluu esimerkiksi neuvotteluvaiheen poistaminen rahoitussopimuksen tekemisestä, on ollut vaikuttavia.

Raportti käsittelee myös yritysten osallistumista pk-instrumenttiin ja ulkoisten konsulttien käyttöä hakemusten valmistelun tukena. Kyselyyn vastanneista pk-instrumentin (SME Instrument) 1-vaiheen rahoitusta saaneista yrityksistä konsultteja oli käyttänyt hakemuksen laatimiseen 74 % ja 2-vaiheen rahoitusta saaneista 79 %. Raportin mukaan tärkein syy ulkoisten konsulttien käyttämiseen ehdotusten laadinnassa oli menestymismahdollisuuksien lisääminen. Lähes 50% pk-instrumentin 1- ja 2-vaiheista rahoitusta saaneista yrityksistä käytti konsulttia myös hankkeen hallinnointiin ja raportointiin.