EU-hanketoiminnan kartoitus ja aktivointia Lappiin

Culmentor toteutti keväällä 2015 Rovaniemen Kehitys Oy:n toimeksiannosta ”Kohti kansainvälisiä verkostoja” –hankkeelle selvityksen Lapin yritysten ja julkisten organisaatioiden kokemuksista ja tarpeista liittyen kansainvälisiin EU-hankkeisiin. Erityisesti Tornion, Rovaniemen ja Pohjois-Lapin alueille kohdistuvan selvityksen yhteydessä järjestettiin aktivointitilaisuuksia sekä yrityskohtaista neuvontaa rahoitusmahdollisuuksista ja hankkeisiin osallistumisesta.

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa yritysten kehittämismahdollisuuksista Rovaniemellä, ota yhteyttä Teija Mikkolaan / Rovaniemen Kehitys Oy (teija.mikkola@rovaniemi.fi)

Rovaniemen Kehitys Oy