Culmentor mukana teollisuuden kilpailukykyä kehittävässä hankkeessa

Culmentor mukana teollisuuden kilpailukykyä kehittävässä hankkeessa
Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikkö aloitti marraskuussa 2016 hankkeen ”Älykkään erikoistumisen hyödyntämiseen teollisuuden kilpailukyvyn parantamisessa”. Hankkeen tavoitteena on tukea kainuulaisten yritysten kehitysprojekteja ja kilpailukykyä mm. edistämällä niiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Culmentorin roolina hankkeessa on avustaa osallistujia tunnistamaan kansainvälisiä hankerahoitusmahdollisuuksia kehittämisideoilleen sekä mahdollisesti myös viedä hankkeessa kehitettäviä mittausratkaisuja testattavaksi osaomistamaansa teollisuudelle palveluja tuottavaan yritykseen.

Kajaanin yliopistokeskuksen ja Culmentorin lisäksi projektissa on mukana Valmet Automation Oy, Meoline Oy, Kainuun Etu Oy ja Solved –The Cleantech Company Ltd. Hankkeen aikana tullaan rakentamaan kumppanuuksia myös muiden kainuulaisten yritysten sekä kansainvälisten toimijoiden kesken.

31.10.2018 asti kestävää hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 240 698 euroa, josta yliopisto sekä partneriyritykset kattavat yhteensä 74 960 euroa.